underlineallarticles

Prof. Petr Koťátko slavnostně převzal Dobrovského medaili

Čestnou oborovou medaili za zásluhy ve filosofických a filologických vědách udělila předsedkyně Akademie věd prof. Petru Koťátkovi (Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR) již v roce 2020. Slavnostní předání se kvůli proticovidovým opatřením uskutečnilo až letos v dubnu. Petr Koťátko je považován za zásadní postavu české i světové analytické filosofie jazyka. Více.

Čestnou oborovou medaili za zásluhy ve filosofických a filologických vědách udělila předsedkyně Akademie věd prof. Petru Koťátkovi (Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR) již v roce 2020. Slavnostní předání se kvůli proticovidovým opatřením uskutečnilo až letos v dubnu. Petr Koťátko je považován za zásadní postavu české i světové analytické filosofie jazyka.

Významně přispěl k etablování analytické filosofie v kontextu České republiky a vybudoval síť mimořádně cenných mezinárodních kontaktů. Je autorem řady významných studií, publikovaných doma i v zahraniční (např. v předních oborových periodikách Proceedings of the Aristotelian Society a Teoria). Jeho monografie Význam a komunikace (1998) a Interpretace a subjektivita (2006), v nichž formuluje originální přístup ke komunikaci, mluvním aktům a významu promluvy, lze bez přehánění označit za dvě nejzásadnější knihy české filosofie jazyka. V současné době se prof. Koťátko zapojuje především do diskusí o filosofii literatury a fikce (mj. s ohledem na dílo Franze Kafky a Samuela Becketta). Aktivní je však i mimo akademickou sféru, a to na poli literárním: je autorem povídkové sbírky Úvod do zoologie (1999), novely Casanova (2007) a dobrodružného románu pro děti Wormsův svět (2009). Za knihu Anička, mluvící potok a další chovanci ústavu paní Majerové (2019) byl v roce 2020 nominován na cenu Magnesia Litera v kategorii Kniha pro děti a mládež.

 

KOTATKO MEDAILE 25.4 2022 4