underlineallarticles

AKTUALIZOVÁNO: Filosofický ústav AV ČR vyčleňuje fond na rozvoj spolupráce s Ukrajinou

Usnesení schválila 1. 3. 2022 Rada pracoviště. Fond počítá s podporou ukrajinských studentů, kteří již v Česku působí, a to formou dohody o provedení práce po dobu jednoho roku. Filosofický ústav současně vyčlení téměř půl milionu korun ze svých rozpočtových rezerv. Z nich pokryje půlroční pobyt etablovaného ukrajinského badatele nebo badatelky na svém pracovišti. Zároveň nabídne ubytování v ústavním bytě. V dalších krocích chce Filosofický ústav oslovit ukrajinské kandidáty pro dvouletý postdoktorandský pobyt v rámci Programu podpory perspektivních lidských zdrojů. Připravuje též jednání s Leibnizovým ústavem pro dějiny a kulturu východní Evropy (GWZO) o možnostech společného stipendia pro vědecké pracovníky z Ukrajiny. Oficiální znění usnesení Rady pracoviště 

Usnesení schválila 1. 3. 2022 Rada pracoviště. Fond počítá s podporou ukrajinských studentů, kteří již v Česku působí, a to formou dohody o provedení práce po dobu jednoho roku. Filosofický ústav současně vyčlení téměř půl milionu korun ze svých rozpočtových rezerv. Z nich pokryje půlroční pobyt etablovaného ukrajinského badatele nebo badatelky na svém pracovišti. Zároveň nabídne ubytování v ústavním bytě. V dalších krocích chce Filosofický ústav oslovit ukrajinské kandidáty pro dvouletý postdoktorandský pobyt v rámci Programu podpory perspektivních lidských zdrojů. Připravuje též jednání s Leibnizovým ústavem pro dějiny a kulturu východní Evropy (GWZO) o možnostech společného stipendia pro vědecké pracovníky z Ukrajiny. 

Oficiální znění usnesení Rady pracoviště: 

Rada Filosofického ústavu AV ČR odsuzuje akty agrese Ruské federace proti územní celistvosti Ukrajiny a podporuje prohlášení vedení Akademie věd k této věci. Rada vyjadřuje souhlas s tím, že FLÚ AV ČR vyčleňuje fond na rozvoj spolupráce s Ukrajinou, a podporuje aktivity na pomoc ukrajinským akademikům a akademičkám a jejich rodinám, zasaženým válečným konfliktem. Rada vyjadřuje solidaritu ruským a běloruským akademikům a akademičkám protestujícím proti válce a Putinovu režimu.

https://lekarnapodstrani.com/