underlineallarticles

Filosofický ústav chystá spolupráci s kolumbijskou Universidad Pedagógica Nacional

Memorandum o bilaterální spolupráci na roky 2021-2023 podepsaly obě instituce již loni na podzim. O konkrétních aktivitách jednali zástupci FLÚ AV ČR a Universidad Pedagógica Nacional 6. ledna v Praze. Více

Memorandum o bilaterální spolupráci na roky 2021-2023 podepsaly obě instituce již loni na podzim. O konkrétních aktivitách jednali zástupci FLÚ AV ČR a Universidad Pedagógica Nacional 6. ledna v Praze.

Spojujícími tématy vzájemné spolupráce jsou především osobnosti Jana Patočky a J. A. Komenského. V nadcházejících letech by se česká a kolumbijská strana chtěly společně podílet zejména na vydávání publikací, pořádání konferencí, a také realizovat studijní pobyty pro zahraniční vědecké pracovníky, doktorandy a postdoktorandy v České republice a pro české studenty v Kolumbii. Hlavními odbornými partnery bilaterální spolupráce jsou PhDr. Věra Schifferová z Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR, za kolumbijskou stranu prof. Eliška Krausová a prof. Germán Vargas. Schůzky se zúčastnili také zástupci Archivu Jana Patočky a Univerzity Pardubice.

SETKANI ELISKA KRAUSOVA 6.1 2021 16

https://lekarnapodstrani.com/