underlineallarticles

Intimita s roboty ve vnímání Čechů

Možnostmi a otazníky kolem budoucího uplatnění sexbotů a robotů pečovatelů, včetně názorů společnosti na intimní vztah s neživým strojem, se zabývala nedávná konference Intimně s roboty pořádaná Centrem Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice. Do debaty přispěli i filosofové z FLÚ AV ČR. Více.

Možnostmi a otazníky kolem budoucího uplatnění sexbotů a robotů pečovatelů, včetně názorů společnosti na intimní vztah s neživým strojem, se zabývala nedávná konference Intimně s roboty pořádaná Centrem Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice. Do debaty přispěli i filosofové z FLÚ AV ČR. Více.

https://lekarnapodstrani.com/