underlineallarticles

Ceny za popularizaci FLÚ AV ČR 2021

Ocenění za popularizaci filosofie a příbuzných humanitních věd v širší společnosti letos získali prof. Jan Bažant (Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR), dr. Vladimír Urbánek (Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR) a dr. Petr Urban (Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR). Více.

Ocenění za popularizaci filosofie a příbuzných humanitních věd v širší společnosti letos získali prof. Jan Bažant (Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR), dr. Vladimír Urbánek (Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR) a dr. Petr Urban (Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR). Gratulujeme.

 

Prof. PhDr. Jan Bažant, CSc.
Cenu za popularizaci Filosofického ústavu AV ČR získal především za organizaci výstavy „Afrodita dnes“, uvedené od 3. září do 22. října 2021 v Galerii Věda a umění v hlavní budově Akademie věd, za přípravu katalogu k této výstavě, řadu popularizačních článků pro časopis Živá historie, častá mediální vystoupení a za uspořádání komentovaných prohlídek Vily Lanna v rámci letošního Týdne Akademie věd.

Foto: AV ČR
2021 09 02 Afrodita vernisaz a performance 23     2021 09 02 Afrodita vernisaz a performance 3

 

PhDr. Vladimír Urbánek, Ph.D.
Ocenění obdržel za mnohostrannou popularizaci díla a odkazu J. A. Komenského, častá vystoupení ve významných domácích i zahraničních médiích, za vytvoření platformy Comenius online, a řadu popularizačních akcí jako např. 24hodinové nepřetržité čtení Komenského děl online, realizaci pravidelného webináře Early Modern Metaphors of Knowledge, či za přípravu výstavy J.A.K.: Komenský v kulturách vzpomínání (8. září–21. října 2020), včetně doprovodného katalogu.

Foto: AV ČR
2020 09 08 Komensky 12     kom vystava

 

Mgr. Petr Urban, Ph.D.
Byl oceněn za cílevědomou popularizaci tématu etiky státních zaměstnanců, vystoupení v diskusní Filosofické kavárně, rozhovor pro časopis Veřejná správa, související přednáškovou činnost a za přípravu a moderování konference „Etika ve státní správě: kde jsme a kudy dál?“

Foto: archiv autora
p urban     

https://lekarnapodstrani.com/