underlineallarticles

Akademie věd ocenila badatele za mimořádné úspěchy

Za svou práci na publikaci Turnaj víry o mezinárodních dopadech husitství si cenu odnesl Dušan CoufalCentra medievistických studií Filosofického ústavu AV ČR. Více.

Za svou práci na publikaci Turnaj víry o mezinárodních dopadech husitství si cenu odnesl Dušan CoufalCentra medievistických studií Filosofického ústavu AV ČR. Více.

2021 11 15 Ceny AV CR fullres 73

https://lekarnapodstrani.com/