underlineallarticles

Technologie jako médium existence

Rozhovor s filosofem Martinem Ritterem (Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR) o jeho výzkumném projektu zaměřeném na soužití člověka a technologií i o zkušenostech s účastí v programu MSCA (Marie Skłodowska-Curie Actions) čtěte na portálu Věda výzkum

Rozhovor s filosofem Martinem Ritterem (Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR) o jeho výzkumném projektu zaměřeném na soužití člověka a technologií i o zkušenostech s účastí v programu MSCA (Marie Skłodowska-Curie Actions) čtěte na portálu Věda výzkum.

https://lekarnapodstrani.com/