underlineallarticles

Spolupracovat s autoritami v oboru, posílit mezinárodní dosah výzkumné práce a pamatovat i na rodinu

Rozhovor s Jakubem Mihálikem z Oddělení pro studium novověké racionality FLÚ AV ČR na portálu Vědavýzkum.cz o jeho výzkumném projektu z oblasti současné filozofie mysli, přínosech účasti v programu MSCA (Marie Skłodowska-Curie Actions) i důležitosti podpory ze strany domovské instituce.

Rozhovor s Jakubem Mihálikem z Oddělení pro studium novověké racionality FLÚ AV ČR na portálu Vědavýzkum.cz o jeho výzkumném projektu z oblasti současné filozofie mysli, přínosech účasti v programu MSCA (Marie Skłodowska-Curie Actions) i důležitosti podpory ze strany domovské instituce.