underlineallarticles

Získali jsme evropské ocenění HR AWARD: Prestižní odrazový můstek pro další rozvoj kvalitních pracovních podmínek v oblasti vědy

Filosofický ústav Akademie věd ČR je čerstvým držitelem certifikace HR Excellence in Research Award. Získané ocenění představuje pro instituci potvrzení, že její pracovní prostředí dosahuje evropských standardů ve vědecké sféře. Více

Filosofický ústav Akademie věd ČR je čerstvým držitelem certifikace HR Excellence in Research Award. Získané ocenění představuje pro instituci potvrzení, že její pracovní prostředí dosahuje evropských standardů ve vědecké sféře. 


Certifikát podpoří snahu pracoviště o další rozvoj badatelských aktivit, je zárukou vytváření pracovního prostředí podporujícího excelentní vědu, transparentnosti a vyšší atraktivity při oslovování pracovníků ze zahraničí, zviditelňuje instituci na národní i mezinárodní úrovni a je zohledňován v rámci grantových řízení.

Ocenění HR Award znamená také zelenou pro další strategický rozvoj pracoviště v oblastech jako jsou personalistika, mezinárodní spolupráce, otevřený přístup k vědeckým informacím, popularizace nebo genderová vyváženost.

Více informací k HR Award.

Aktivity související se zaváděním certifikace HR Award realizujeme od roku 2020 v rámci projektu "Rozvoj prostředí pro profesní růst pracovníků Filosofického ústavu AV ČR", spolufinancovaného z fondů EU.

 

HR 01 barevne