underlineallarticles

Etika ve státní správě: Kde jsme a co dál?

Příklady dobré praxe řady evropských zemí ukazují, že rozvoj etické kultury ve státní správě je dlouhodobý proces, který se neobejde bez jasné vize a podpory z nejvyšších míst. Jak jsme na tom u nás a jak postupovat při zlepšování etické infrastruktury v Česku? Na to se zaměřil průkopnický výzkumný projekt Filosofického ústavu AV ČR, realizovaný od roku 2018 ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Projekt vyvrcholí 15. června 2021 společnou konferencí zástupců Akademie věd, neziskového sektoru a státní správy v čele se Sekcí pro státní službu Ministerstva vnitra. Více.

Příklady dobré praxe řady evropských zemí ukazují, že rozvoj etické kultury ve státní správě je dlouhodobý proces, který se neobejde bez jasné vize a podpory z nejvyšších míst. Jak jsme na tom u nás a jak postupovat při zlepšování etické infrastruktury v Česku? Na to se zaměřil průkopnický výzkumný projekt Filosofického ústavu AV ČR, realizovaný od roku 2018 ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Projekt vyvrcholí 15. června 2021 společnou konferencí zástupců Akademie věd, neziskového sektoru a státní správy v čele se Sekcí pro státní službu Ministerstva vnitra. 

Cílem projektu „Nástroje rozvíjení etické kultury v české státní správě“ bylo zmapování aktuálního stavu etické kultury v prostředí Ministerstva dopravy a návrh opatření, která by vedla k systematickému způsobu ošetření a rozvoje etiky nejen v prostředí tohoto ministerstva, ale v české státní správě jako takové.

Ukázalo se, že úřadům na dobré etické kultuře záleží a mají zájem zasadit se o její rozvoj,“ říká vedoucí projektu Petr Urban z Filosofického ústavu AV ČR, kterého oslovili a umožnili mu realizaci výzkumného projektu v rámci svého úřadu zástupci Ministerstva dopravy v čele se státním tajemníkem Martinem Vavřinou. „Téma však zasluhuje systematické zpracování a dlouhodobou podporu, která by měla přijít i z nejvyšších pater české exekutivy a legislativy. Zbytečná není ani diskuse o potřebné novelizaci stávajících zákonů jako např. zákona o státní službě,“ dodává výzkumník, který v minulosti sám působil jako starosta obce.

Existující etické kodexy jsou podle Petra Urbana jen malým dílkem mozaiky, který je potřeba vhodně doplnit etickým vzděláváním zaměstnanců, etickým vedením ze strany představených a péčí o bezpečnou, otevřenou a důvěrnou atmosféru na pracovišti. Touto cestou lze postupně dosáhnout eticky zralého prostředí ve státní správě, které nejen působí preventivně vůči korupci, ale vytváří i atraktivní a příznivé pracovní podmínky pro státní zaměstnance.

„S postavením státních zaměstnanců, kteří vykonávají státní službu, a tedy spravují veřejné záležitosti a naplňují cíle ve veřejném zájmu, se nutně pojí specifické etické hodnoty a normy. Ty doplňují jim zákonem stanovené povinnosti. Neetické chování státních zaměstnanců, jakkoli nemusí být nutně v rozporu se zákonem, je významným faktorem působícím zhoršení kvality výkonu státní služby a ztrátu důvěry veřejnosti ve státní správu,“ sdělil náměstek ministra vnitra pro státní službu Petr Hůrka.

Konference Etika státních zaměstnanců: Kde jsme a kudy dál? se zaměří nejen na současný právní rámec a aktuální vývoj problematiky, ale představí například také prvky etické infrastruktury doporučené mezinárodními organizacemi, možnosti podpory a rozvoje etické kultury ve služebních úřadech a konečně vizi dalšího vývoje. Mezi jinými na konferenci vystoupí náměstek ministra vnitra pro státní službu Petr Hůrka a státní tajemník Ministerstva dopravy Martin Vavřina.

Konferenci spolupořádají Sekce pro státní službu Ministerstva vnitra a Filosofický ústav Akademie věd ČR s podporou projektu Technologické agentury ČR. Aplikačním garantem projektu je Ministerstvo dopravy. Průběh konference bude streamován na YouTube kanál Filosofického ústavu AV ČR.


Tisková zpráva pdf

Program konference