underlineallarticles

S Vladimírem Urbánkem na prohlídku výstavy o Komenském

Jak se měnil obraz jednoho z nejslavnějších českých myslitelů od 17. století až po digitální éru? Záznam komentované prohlídky výstavy s názvem J.A.K.: Komenský v kulturách vzpomínání, kterou loni uvedla Galerie Věda a umění AV ČR si můžete přehrát ZDE. Výstavou provází Vladimír Urbánek z Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR.

Jak se měnil obraz jednoho z nejslavnějších českých myslitelů od 17. století až po digitální éru? Záznam komentované prohlídky výstavy s názvem J.A.K.: Komenský v kulturách vzpomínání, kterou loni uvedla Galerie Věda a umění AV ČR si můžete přehrát ZDE. Výstavou provází Vladimír Urbánek z Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku FLÚ AV ČR.

Na přípravě výstavy spolupracovala řada badatelských a paměťových pracovišť, včetně Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, Muzea Komenského v Přerově a Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze.