underlineallarticles

Filip Vostal v Radě Evropské asociace pro studium vědy a technologií (EASST)

Filip Vostal z Kabinetu pro studium vědy, techniky a společnosti FLÚ AV ČR byl zvolen členem Rady EASST zastupující akademiky a výzkumné pracovníky z oblasti vědy, techniky a inovačních studií. Asociace sdružuje celou řadu přírodních, technických a společenskovědních oborů a jejím cílem je podporovat v rámci Evropy odborné studium vědy a techniky, jejich historického vývoje a úlohy ve společnosti. Více.

Filip Vostal z Kabinetu pro studium vědy, techniky a společnosti FLÚ AV ČR byl zvolen členem Rady EASST zastupující akademiky a výzkumné pracovníky z oblasti vědy, techniky a inovačních studií. Asociace sdružuje celou řadu přírodních, technických a společenskovědních oborů a jejím cílem je podporovat v rámci Evropy odborné studium vědy a techniky, jejich historického vývoje a úlohy ve společnosti.

Mandát v Radě EASST bude Filip Vostal zastávat do roku 2024. 

 Filip Vostal

https://lekarnapodstrani.com/