underlineallarticles

19 středoškoláků pro Otevřenou vědu

Nadchnout pro vědu mladé talenty si dal za svůj hlavní cíl projekt Otevřená Věda AV ČR. Díky němu se středoškoláci mohou stát akademickými badateli na zkoušku. Na stáž do Filosofického ústavu bylo letos přijato 19 studentů. Věnovat se budou antické tradici v české kultuře, neolatinistice, filosofii Jana Patočky, bioetice, filosofii odpovědného přístupu k jídlu, současné filosofii mysli i popularizaci filosofie jako takové.

Nadchnout pro vědu mladé talenty si dal za svůj hlavní cíl projekt Otevřená Věda AV ČR.Díky němu se středoškoláci mohou stát akademickými badateli na zkoušku. Na stáž do Filosofického ústavu bylo letos přijato 19 studentů. Věnovat se budou antické tradici v české kultuře, neolatinistice, filosofii Jana Patočky, bioetice, filosofii odpovědného přístupu k jídlu, současné filosofii mysli i popularizaci filosofie jako takové.