underlineallarticles

Rozšířili jsme doktorandskou spolupráci s univerzitami!

Filosofický ústav AV ČR rozšířil v uplynulém roce dohody o spolupráci při realizaci doktorských studijních programů a školení doktorandů s Univerzitou Karlovou v Praze, Masarykovou univerzitou v Brně, Univerzitou Lipsko a Leibnizovým ústavem pro dějiny a kulturu východní Evropy.

Filosofický ústav AV ČR rozšířil v uplynulém roce dohody o spolupráci při realizaci doktorských studijních programů a školení doktorandů s Univerzitou Karlovou v Praze, Masarykovou univerzitou v Brně, Univerzitou Lipsko a Leibnizovým ústavem pro dějiny a kulturu východní Evropy.

Jedná se o studijní programy:

Filozofie náboženství (Evangelická teologická fakulta UK)
Latinská medievistika a novolatinská studia (Filozofická fakulta UK)
Filozofie výchovy a vzdělávání/ Philosophy of Education (Pedagogická fakulta UK)
Bioetika/Bioethics (Lékařská fakulta Masarykovy univerzity).

Samostatnou dohodu o spolupráci při školení doktorandů máme také s Fakultou dějin, umění a orientalistiky a Fakultou sociálních věd a filosofie Univerzity Lipsko a Leibnizovým ústavem pro dějiny a kulturu východní Evropy (GWZO).

Souhrnný přehled aktuálně akreditovaných doktorských studijních programů Filosofického ústavu.