underlineallarticles

Otevřená věda 2020: Cenu poroty získal tým stážistů pod vedením Václava Žůrka

Nadchnout mladé lidi pro vědu a ukázat jim, na čem se v Akademii věd ČR v současnosti pracuje, patří k hlavním cílům stáží pro talentované středoškolské studenty, které Akademie věd ČR pořádá pod hlavičkou Otevřené vědy. Výsledky svého bádání mladí vědci každoročně představují na závěrečné konferenci. Letos se uskutečnila online a zúčastnilo se jí 74 studentů. Cenu poroty pro oblast humanitních a společenských věd získal tým stážistů lektora Václava Žůrka z Centra medievistických studií FLÚ AV ČR.

Nadchnout mladé lidi pro vědu a ukázat jim, na čem se v Akademii věd ČR v současnosti pracuje, patří k hlavním cílům stáží pro talentované středoškolské studenty, které Akademie věd ČR pořádá pod hlavičkou Otevřené vědy. Výsledky svého bádání mladí vědci každoročně představují na závěrečné konferenci. Letos se uskutečnila online a zúčastnilo se jí 74 studentů. Cenu poroty pro oblast humanitních a společenských věd získal tým stážistů lektora Václava Žůrka z Centra medievistických studií FLÚ AV ČR.

„Studenti v kontextu počínající pandemie sami přišli s nápadem zaměřit svou pozornost na krizové jevy středověké společnosti a s mou pomocí hledali prameny, které mohou poskytnout odpovědi na dvě otázky: Jak vnímali tehdejší kronikáři krizové jevy a jak tehdejší společnost na tyto fenomény reagovala? S ohledem na limity studentů stran znalosti jazyků, v nichž jsou prameny psány (latina, středověká čeština a němčina) jsme spolu četli dostupné prameny v moderních překladech a studenti sami pracovali s odbornou literaturou,“ popisuje Václav Žůrek spolupráci se Sabinou Millerovou, Jakubem Vybíralem a Zuzanou Šaldovou, kteří porotu zaujali prací na téma Období vlády Karla IV. ve stínu přírodních katastrof.

„Věřím, že pro ně bylo přínosné nejen poznat, jak vypadá vědecká práce humanitního typu, ale také, že si uvědomili, proč je nezbytné všechny zdroje ověřovat a ptát se po intenci autorů. To se hodí nejen ve výzkumu,“ dodává lektor.

Program Otevřená věda se studentům se zájmem o různé badatelské oblasti otevře i příští rok. Ve Filosofickém ústavu mohli studenti vybírat ze sedmi vypsaných stáží. Zájem projevilo celkem 109 stážistů. Stáže se rozběhnou v lednu 2021.

Článek k programu Otevřená věda si můžete přečíst také na portálu Věda a výzkum.

Kompletní přehled oceněných 

 

IMG 8148