underlineallarticles

Fascinace jazykem a filosofií přinesla Petru Koťátkovi Čestnou oborovou medaili Josefa Dobrovského

Petr Koťátko (Oddělení analytické filosofie FLÚ AV ČR) je letošním držitelem Čestné oborové medaile Josefa Dobrovského za zásluhy ve filologických a filosofických vědách, kterou každoročně uděluje předsedkyně Akademie věd ČR. Jádro jeho badatelské práce tvoří výzkum na poli filosofie jazyka a teorie fikce. Zkoumání vztahu mezi fikčním a reálným světem zúročil i v literární tvorbě.

Výzkum na poli filosofie jazyka a teorie fikce tvoří jádro badatelské práce Petra Koťátka z Filosofického ústavu AV ČR. Zkoumání vztahu mezi fikčním a reálným světem zúročil i v literární tvorbě, dokonce získal nominaci na cenu Magnesia Litera. Petr Koťátko je letošním držitelem Čestné oborové medaile Josefa Dobrovského za zásluhy ve filologických a filosofických vědách, kterou každoročně uděluje předsedkyně Akademie věd ČR.

Jazyk fascinuje Petra Koťátka už dlouho. „Pokud se ptáte, co mě přivedlo k filosofii jazyka, řekl bych, že jazyk sám jako něco, s čím máme všichni osobní zkušenost, velmi důvěrnou a velmi mnohotvárnou, a co se přesto vzpírá analýze, má-li jít až ke kořenu věci,“   vysvětluje Petr Koťátko a dodává: „K tomu se přidal osudový vliv několika skvělých lingvistů a jednoho brilantního logika na samém počátku mé dráhy, za časů studií na Filozofické fakultě v Brně.“

Vášeň pro jazyk i filosofii

Při sledování historicko-filosofických souvislostí zmíněných témat se Petr Koťátko dlouhodobě zaměřuje na německou transcendentální filosofii. Třicet let vedl Oddělení analytické filosofie při Filosofickém ústavu AV ČR, kde dodnes působí jako vědecký pracovník. Do Prahy pomohl přilákat řadu klíčových osobností analytické filosofie, jako jsou W. W. O. Quine, P. F. Strawson, J. R. Searle, H. Putnam, N. Chomsky a mnoho dalších. Podílel se na editaci mezinárodní kolektivní publikace o jejich díle.

„Snad nejvíc vzpomínám na profesora Quina, který byl čtyřikrát naším hostem v době, kdy už byl řadu let obecně uznávanou hlavou analytické filosofie. Do pozdního věku to byl invenční a produktivní autor, nesmlouvavý diskutér, a přitom jeden z nejskromnějších lidí, jaké jsem měl to štěstí poznat,“ říká Petr Koťátko.

Diskusi k jeho vlastním publikovaným textům a jejich klíčovým tématům byla věnována slovensko-česká kolektivní monografie (2010) a mezinárodní soubor statí ve zvláštním čísle časopisu Organon F (2015). Přednášel na řadě evropských univerzit, v roce 2008 získal na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy titul profesor.

Filozof spisovatel

Petr Koťátko se prosadil i v krásné literatuře.  Debutoval knihou povídek a básní Úvod do zoologie (Petrov, 1999), vydal hru Skalka (Větrné mlýny, 2003) a novelu Casanova (Druhé město, 2007). Pod pseudonymem Petr K. publikoval román pro děti Wormsův svět (Druhé město, 2009) a nejnověji také pohádku Anička, mluvící potok a další chovanci ústavu paní Majerové (Meander, 2019), která byla nominována na cenu Magnesia Litera. Nakladatelství Druhé Město aktuálně připravuje k vydání jeho knihu na pomezí žánrů pod titulem Návrat.

Medaile za vynikající vědecké výsledky

Čestná oborová medaile Josefa Dobrovského za zásluhy ve filologických a filosofických vědách je udělována každoročně na návrh Vědecké rady a Akademické rady AV ČR k ocenění vynikajících výsledků ve společenských vědách, především pro oblast jazykovědy, literární vědy a věd o umění. 

IMG 6117