underlineallarticles

Stáž ve FLÚ: prohloubit znalosti a získat další podněty pro práci učitele

Stáž v Kabinetu pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR absolvuje momentálně v rámci projektu Podpora vzdělávání na Malostranském gymnáziu (Šablony II) učitel latiny Jan Dušek. Jeho motivací bylo zjistit aktuální informace o oboru, který vyučuje, získat další podněty a prohloubit své znalosti. Stáž vede Pavel Nývlt z Oddělení středolatinské lexikografie. 

Stáž v Kabinetu pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR absolvuje momentálně v rámci projektu Podpora vzdělávání na Malostranském gymnáziu (Šablony II) učitel latiny Jan Dušek. Jeho motivací bylo zjistit aktuální informace o oboru, který vyučuje, získat další podněty a prohloubit své znalosti. Stáž vede Pavel Nývlt z Oddělení středolatinské lexikografie. 

"Během stáže jsem se  mimo jiné dozvěděl o elektronických zdrojích týkajících se latiny, o specificích středověké latiny a pracoval jsem s texty pro chystaný korpus bohemikálních středolatinských textů, který bude propojený se Slovníkem středověké latiny," říká gymnaziální učitel latiny Jan Dušek. Stáž hodnotí jako velmi obohacující s tím, že to, co se dozvěděl, může využít při výuce nebo přípravách na ni.