underlineallarticles

Ředitel FLÚ AV ČR Ondřej Ševeček udělil Ceny za popularizaci

Cenu za popularizaci filosofie a činnosti Filosofického ústavu AV ČR pro letošní rok získali Ondřej Lánský (Oddělení pro studium moderní české filosofie), Marek Hrubec (Centrum globálních studií) a Ivo Pezlar (Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti). Více k jednotlivým oceněním dále ve zprávě.

 

Cenu za popularizaci filosofie a činnosti Filosofického ústavu AV ČR pro letošní rok získali Ondřej Lánský (Oddělení pro studium moderní české filosofie), Marek Hrubec (Centrum globálních studií) a Ivo Pezlar (Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti). 

 

Ondřej Lánský byl oceněn za rozhlasové a novinářské aktivity v oblasti veřejné diskuse o elitách, sociálně-politickém myšlení ve Střední Evropě, prekarizaci a myšlenkovém odkazu pražského jara, aktivity v rámci Inspiračního fóra Jihlavského festivalu dokumentárních filmů a v souvislosti s připravovanou výstavou „PARLAMENT!

 

Marek Hrubec se ve svých článcích věnoval pandemii covid-19 v českém i zahraničním prostředí, současně přinášel odborný pohled k široce medializovanému tématu nepodmíněného základního příjmu a ke zkušenostem s jeho zaváděním v některých zemích.

 

Ivo Pezlar přispěl zejména díky originálnímu uchopení filosofických témat skrze kreslířskou tvorbu k obohacení obsahu sociálních sítí FLÚ AV ČR. Pravidelně publikovaná Nedělní okénka ústavního humoru s odkazy na příslušnou literaturu se mezi širší komunitou se zájmem o filosofii zařadila mezi nejsledovanější a významně podpořila oživení stránky.