underlineallarticles

Věda blíž lidem. Předsedkyně AV ČR udělila ceny za popularizaci.

Mezi trojicí oceněných je i Milan Dufek, zakladatel a dlouholetý ředitel Evropského festivalu filozofie. Na výběru témat se každoročně podílí také Filosofický ústav AV ČR. Více o cenách za popularizaci

Mezi trojicí oceněných je i Milan Dufek, zakladatel a dlouholetý ředitel Evropského festivalu filozofie. Na výběru témat se každoročně podílí také FLÚ. Více o cenách za popularizaci

01 reditel festivalu Milan Dufek ředitel Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR prof. Zdeněk Hostomský a ředitel Ústavu molekulární genetiky AV ČR prof. Václav Hořejší