underlineallarticles

Celý svět čte Komenského

Nepřetržité online čtení z díla Jana Amose Komenského, které odstartuje o sobotní půlnoci, je originální připomínkou výročí 350 let od myslitelova úmrtí. Čtyřiadvacet hodin trvající iniciativu podpoří svým čtením akademici i nadšenci z celého světa. Úryvky z Komenského filozofických a pedagogických spisů i osobní korespondence zazní v sedmnácti jazycích a podtrhnou jeho celosvětový věhlas.

Nepřetržité online čtení z díla Jana Amose Komenského, které odstartuje o sobotní půlnoci, je originální připomínkou výročí 350 let od myslitelova úmrtí. Čtyřiadvacet hodin trvající iniciativu podpoří svým čtením akademici i nadšenci z celého světa. Úryvky z Komenského filozofických a pedagogických spisů i osobní korespondence zazní v sedmnácti jazycích a podtrhnou jeho celosvětový věhlas.

Celodenní čtecí maraton začne o půlnoci 14. listopadu středoevropského času v Praze. Každých následujících 15 minut štafetu převezmou další čtenáři od Německa, Polska, Nizozemí, Maďarska a Velké Británie přes Spojené státy, Japonsko, Kolumbii až po Rusko či Izrael. Mezi účastníky jsou převážně zástupci univerzit, akademických institucí, muzeí, ale také například učitelé a studenti z pěti kontinentů světa. Jenom v Česku se bude číst mimo jiné z Brna, Olomouce, Ostravy, Pardubic, Uherského Brodu či Přerova.

Sedmnáct jazyků, včetně kašubštiny
„Na úvod jsme vybrali úryvek z Panegersie neboli Všeobecného probuzení, v němž se Komenský obrací na občany celého světa,“ vysvětluje komeniolog Vladimír Urbánek z Filosofického ústavu AV ČR, který spolu s kolegy z Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku toto čtení organizuje. Vedle češtiny a latiny, které byly Komenskému vlastní, zazní řada dalších jazyků, včetně němčiny, angličtiny, ruštiny, japonštiny, dokonce esperanta či kašubštiny. Citovat se bude ze známých filozofických a didaktických děl, jako jsou Labyrint světa a ráj srdce, Didactica Magna, Informatorium školy mateřské, z učebnice Orbis sensualium pictus nebo z všenápravných děl Via Lucis a Obecná porada o nápravě věcí lidských.

Virtuální putování Komenského myšlenek světem skončí o půlnoci 15. listopadu opět v Praze. Akce bude po celou dobu streamována a posluchači si ji mohou poslechnout živě na youtube kanálu Comenius.

Harmonogram čtení: https://bit.ly/Time_schedule

Jan Amos Komenský (1592–1670) si získal celosvětový věhlas díky svým průkopnickým didaktickým a pedagogickým dílům, kterými si vysloužil přízvisko Učitel národů. Stále více jsou ceněny i jeho práce orientované na filozofii a teologii.

 

Logo Strategie V2

 

mapa2