underlineallarticles

FiIosof Ivan Chvatík získal Cenu Nadace VIZE 97

Významný český filosof a zakladatel Archivu Jana Patočky při Filosofickém ústavu Akademie věd ČR získal Cenu Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Oceněn byl za dlouholetou péči o dílo Jana Patočky, jeho interpretace a překlady blízkých filosofických děl.

Významný český filosof a zakladatel Archivu Jana Patočky při Filosofickém ústavu Akademie věd ČR získal Cenu Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Oceněn byl za dlouholetou péči o dílo Jana Patočky, jeho interpretace a překlady blízkých filosofických děl.

https://lekarnapodstrani.com/