underlineallarticles

Návštěva předsedkyně AV ČR prof. Evy Zažímalové

V pondělí 7. září 2020 navštívila Filosofický ústav AV ČR předsedkyně AV ČR prof. Eva Zažímalová. V doprovodu místopředsedy AV dr. Pavla Barana a členek Akademické rady AV dr. Taťány Petrasové, dr. Markéty Pravdové a Ing. Jany Bludské diskutovala s vedením ústavu mj. o řešení aktuálních výzkumných projektů. [Celý text dále v článku.]

V pondělí 7. září 2020 navštívila Filosofický ústav AV ČR předsedkyně AV ČR prof. Eva Zažímalová. V doprovodu místopředsedy AV dr. Pavla Barana a členek Akademické rady AV dr. Taťány Petrasové, dr. Markéty Pravdové a Ing. Jany Bludské diskutovala s vedením ústavu mj. o řešení aktuálních výzkumných projektů. Představena byla činnost česko-německé výzkumné a výměnné platformy ústavů třetí vědní oblasti a Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa (GWZO) v Praze, koordinované FLÚ. Dr. Ota Pavlíček seznámil vedení AV s tématem svého pětiletého projektu Academia, který byl podpořen prestižním pětiletým ERC grantem v hodnotě více než 1 milion euro. Dr. Alice Koubová prezentovala vizi nového programu Strategie AV21 s názvem Odolná společnost pro 21. století. Potenciály krize a efektivní transformace, jehož koordinujícím pracovištěm by měl FLÚ být. Při následném setkání s vedoucími vědeckých oddělení byly prezentovány nejvýznamnější vědecké výstupy ústavu z poslední doby – např. monografie J. Peregrina Philosophy of Logical Systems (Routledge 2020) a Davida Crippy The Impossibility of Squaring the Circle in the 17th Century: A Debate among Gregory, Huygens and Leibniz (Cham2019), 26. svazek sebraných spisů Jana Amose Komenského (Praha 2018) či Brill’s Companion to the Hussites (Leiden – Boston 2020), připravené pracovníky Centra medievistických studií FLU – a diskutovalo se rovněž o otázkách vědní politiky a praxe s přihlédnutím k problematice humanitních oborů.

06 res11 res12 res04 res10 res09 res07 res05 res01 res03 res02 res

https://lekarnapodstrani.com/