underlineallarticles

ERC grant ve výši 1,26 milionů eur získal historik filosofie Ota Pavlíček

Evropská výzkumná rada (ERC) udělila prestižní ocenění nadějným vědcům. Ve světové konkurenci uspěl i český vědec Ota Pavlíček (Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR), který získal startovní grant ERC určený pro mladší vědce. Jeho projekt Academia se zaměří na analýzu dosud neprobádaných rukopisných souborů pořizovaných evropskými univerzitami. Může mít rozhodující podíl na rekonstrukci kořenů evropské vzdělanosti. [Celá tisková zpráva dále v článku.]

Ota Pavlicek resEvropská výzkumná rada (ERC) udělila prestižní ocenění nadějným vědcům. Ve světové konkurenci uspěl i český vědec Ota Pavlíček (Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR), který získal startovní grant ERC určený pro mladší vědce. Jeho projekt Academia se zaměří na analýzu dosud neprobádaných rukopisných souborů pořizovaných evropskými univerzitami. Může mít rozhodující podíl na rekonstrukci kořenů evropské vzdělanosti.

Příslib financování špičkového výzkumu, možnost sestavit vlastní badatelský tým a nastartovat průkopnický výzkum napříč vědními obory. Přesně to znamená získání startovního grantu z evropského programu pro výzkum a inovace Horizont 2020, který každoročně uděluje Evropská výzkumná rada těm, kteří posouvají hranice svého oboru a otevírají nové perspektivy výzkumu. Podporu v celkové výši 667 miliónů eur letos získalo 436 vědeckých pracovníků čtyřiceti národností. Komise vybírala z celkem 3272 předložených návrhů.

Projekt Academia, s nímž Ota Pavlíček jako jediný z českých vědců letos zaujal komisi ERC na poli humanitních a společenských věd, je průkopnickou studií čerpající z unikátních záznamů učených debat, tzv. kvodlibetů, probíhajících na fakultách svobodných umění evropských univerzit 14.–16. století.  

Přehodnocení dosavadních představ

“Můj projekt cílí aktuálně na 14 evropských univerzit, na nichž se podařilo dohledat tradici kvodlibetů a vzájemné vztahy,” vysvětluje Ota Pavlíček. “Nejdříve bude třeba nalézt všechny kvodlibetní rukopisy a vytvořit jejich digitální databázi. Tím vznikne nové samostatné pole výzkumu, které bude možné díky mému projektu komplexně uchopit a analyzovat. Půjde o to prozkoumat tradici kvodlibetů jako takovou, její pozadí, fungování, šíření Evropou a vliv na další období pěstování vzdělanosti a vědy,“ dodává historik filosofie.

Komplexní rozbor pramenů pak podle Oty Pavlíčka umožní zrekonstruovat způsob generování a sdílení znalostí ve středověku, zjistit víc o historii vzniku univerzit a prozkoumat vzájemné vlivy propojující evropský intelektuální prostor. „Je možné, že významně přehodnotíme dosavadní představu o centrech a periferiích, pokud jde o šíření středověké vzdělanosti,” zdůrazňuje vědec. 

  • Projekt Academia zaměstná tým badatelů zaměřených na historii, kodikologii, paleografii, filologii, analýzu nauk či digitální humanitní vědy. Kromě Čechů v něm budou zastoupeni např. Britové, Rakušané, Poláci nebo Rumuni. Na výzkum je aktuálně vyhrazeno 1,26 milionů euro. Potrvá pět let a uskuteční se během něj dvě významné mezinárodní konference a výstava, vznikne digitální aplikace a řada publikací reflektujících výsledky výzkumu. Zahájení projektu se předpokládá v roce 2021.
  • Evropská výzkumná rada (ERC) podporuje špičkový výzkum napříč všemi obory od roku 2007, kdy byla zřízena Evropskou komisí. Startovní granty ERC se zaměřují na podporu nezávislé kariéry vynikajících vědců ve fázi vytváření vlastních nezávislých výzkumných týmů. Předpokladem úspěchu návrhů jsou předchozí excelentní vědecké výsledky v rámci daného oboru a stupně kariéry, stejně jako výjimečná originální myšlenka. Hodnocení navržených projektů provádějí mezinárodní panely nezávislých vědců pokrývající všechny vědní obory.
  • Učené kvodlibetní debaty sloužily ve středověku k prezentaci poznatků rozmanitých disciplín vyučovaných danou univerzitou, od logiky či matematiky přes medicínu a přírodní vědy až po teologii. Lze je chápat jako svědky počátků moderního konceptu vědy coby kolektivního intelektuálního počinu, srovnatelného s moderními vědeckými konferencemi.

Kontakt:

Ota Pavlíček, PhD.
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

manuscript 1manuscript 2 res

https://lekarnapodstrani.com/