underlineallarticles

Jednání o dalším rozvoji akademické a vědecké spolupráce

O dalších možnostech rozvoje akademické a vědecké spolupráce v oblasti humanitních a společenských věd mezi pracovišti Akademie věd ČR, Leibnizovou společností a Lipskou univerzitou jednali 26. 8. ve Filosofickém ústavu AV ČR rektorka Universität Leipzig prof. Beate A. Schücking, ředitel Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa (GWZO) prof. Christian Lübke, místopředseda Akademie věd dr. Pavel Baran, ředitel Filosofického ústavu dr. Ondřej Ševeček a řada dalších zástupců z AV ČR, hostů z GWZO i Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam (ZZF).

O dalších možnostech rozvoje akademické a vědecké spolupráce v oblasti humanitních a společenských věd mezi pracovišti Akademie věd České republiky, Leibnizovou společností a Lipskou univerzitou jednali 26. 8. ve Filosofickém ústavu AV ČR rektorka Universität Leipzig prof. Beate A. Schücking, ředitel Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa (GWZO) prof. Christian Lübke, místopředseda Akademie věd dr. Pavel Baran, ředitel Filosofického ústavu dr. Ondřej Ševeček a řada dalších zástupců z AV ČR, hostů z GWZO i Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam (ZZF).

Pokračovali tak v rozvíjení programu mezinárodní spolupráce uskutečňované v rámci česko-německé výzkumné platformy koordinované ve spolupráci GWZO a Filosofického ústavu. Tato platforma, jež zahájila svou činnost počátkem letošního roku, podporuje propojování mezi českými a německými vědci a bádání věnovaná širokému spektru témat od archeologie a historie přes dějiny umění po vývoj práva ve střední a východní Evropě.

Předmětem pracovního jednání byl nejen rozvoj vědecké spolupráce s pracovišti Leibnizovy společnosti, ale také společná doktorandská výchova s Lipskou univerzitou. Koordinátorem trojstranných jednání je Centrum medievistických studií Praha - Center for Medieval Studies při Filosofickém ústavu AV ČR a Karlově Univerzitě.