underlineallarticles

XIV. ročník Evropského festivalu filozofie

Ve dnech 8.–15. září se (v náhradním termínu) ve Velkém Meziříčí koná již čtrnáctý Evropský festival filozofie. Letošním více než aktuálním tématem festivalu jsou hrozby a příležitosti současného světa. Z pracovníků ústavu vystoupí na festivalu doc. Petr Dvořák (Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ) a dr. Juraj Hvorecký (Oddělení analytické filosofie FLÚ). Program je dostupný na adrese http://www.festivalfilosofie.cz/.

Ve dnech 8.–15. září se (v náhradním termínu) ve Velkém Meziříčí koná již čtrnáctý Evropský festival filozofie. Letošním více než aktuálním tématem festivalu jsou hrozby a příležitosti současného světa. Z pracovníků ústavu vystoupí na festivalu doc. Petr Dvořák (Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ) a dr. Juraj Hvorecký (Oddělení analytické filosofie FLÚ). Program je dostupný na adrese http://www.festivalfilosofie.cz/.