underlineallarticles

Referendum a zastupitelská demokracie pohledem práva, sociologie, politologie a politické filosofie

Příručka Referendum a zastupitelská demokracie autorů Vladimíra Mikeše a Jaroslava Rytíře z Akademického fóra při FLÚ AV ČR představuje institut referenda ze tří různých úhlů pohledu – právnického, sociologického a z pohledu politologie a politické filosofie. Vznikla na základě diskusí pořádaných Akademickým fórem v regionech. Příručku si můžete stáhnout ZDE.

Příručka Referendum a zastupitelská demokracie autorů Vladimíra Mikeše a Jaroslava Rytíře z Akademického fóra při Filosofickém ústavu AV ČR představuje institut referenda ze tří různých úhlů pohledu – právnického, sociologického a z pohledu politologie a politické filosofie. Cílem publikace není dát jednoznačnou odpověď či praktické doporučení, ale ukázat, jaké jsou základní souvislosti, na které by se nemělo zapomínat a bez jejichž zohlednění nelze na otázky přímé a zastupitelské demokracie přesvědčivě odpovědět, ať už je výsledná odpověď jakákoliv.
Jako základ pro vznik příručky posloužily diskuse mezi akademickou obcí a širší veřejností, které na aktuální občansko-politická témata organizuje platforma Akademické fórum v regionech za účasti odborníků různých oborů, kteří se vybranými otázkami zabývají. Více o Akademickém fóru ZDE. Příručka ke stažení ZDE

https://lekarnapodstrani.com/