underlineallarticles

FLÚ AV ČR a ETF UK zahajují spolupráci na novém doktorském studijním programu Filosofie náboženství

Dohodu o spolupráci při jeho uskutečňování dnes podepsali ředitel Filosofického ústavu AV ČR dr. Ondřej Ševeček a děkan Evangelické teologické fakulty UK doc. Jiří Mrázek. Doktorské studium bude možné absolvovat v českém nebo anglickém jazyce, jak prezenční, tak kombinovanou formou. Obě instituce se budou podílet mimo jiné na vedení přednášek, seminářů a formulaci témat disertačních prací. Současně půjde o spolupráci v oblasti vědecko-výzkumné činnosti, zapojování doktorandů do výzkumných aktivit FLÚ, ale též školitelů z řad zaměstnanců ústavu do projektů ETF UK. Podrobné informace o studiu naleznete ZDE.

Dohodu o spolupráci při jeho uskutečňování dnes podepsali ředitel Filosofického ústavu AV ČR dr. Ondřej Ševeček a děkan Evangelické teologické fakulty UK doc. Jiří Mrázek. Doktorské studium bude možné absolvovat v českém nebo anglickém jazyce, jak prezenční, tak kombinovanou formou. Obě instituce se budou podílet mimo jiné na vedení přednášek, seminářů a formulaci témat disertačních prací. Současně půjde o spolupráci v oblasti vědecko-výzkumné činnosti, zapojování doktorandů do výzkumných aktivit FLÚ, ale též školitelů z řad zaměstnanců ústavu do projektů ETF UK. Podrobné informace o studiu naleznete ZDE.

https://lekarnapodstrani.com/