underlineallarticles

Doktorský studijní program Filozofie a dějiny vědy a techniky

Upozorňujeme zájemce o doktorské studium, že termín podání přihlášek do doktorského studijního programu Filozofie a dějiny vědy a techniky je do čtvrtka 28. května 2020 do 15:00 hodin. Podrobné informace ZDE.

Doktorský studijní program Filozofie a dějiny vědy a techniky má interdisciplinární charakter. Jeho hlavní úlohou je zkoumání širší filozofické, historické a sociální podmíněnosti vzniku a vývoje jednotlivých vědeckých hypotéz, koncepcí a teorií, spolu s jejich technickými aplikacemi. Jeho absolvent prokazuje soustavné znalosti dějin i současného stavu filozofie a vědy i techniky v širších kulturních a sociálních souvislostech, s důrazem na detailní znalost problematiky související s tématem jeho disertační práce.