underlineallarticles

Vzniká česko-německá platforma pro výzkum dějin a kultury

Archeologie, historie, dějiny umění, literatura či vývoj práva ve střední a východní Evropě. Široké spektrum témat bude spadat pod novou česko-německou platformu v centru Prahy. Vznikne v lednu příštího roku a bude ji koordinovat Centrum medievistických studií při Filosofickém ústavu Akademie věd ČR a Karlově univerzitě. Dohodu o tom dnes podepsali v Praze ředitel Leibnizova ústavu pro dějiny a kulturu východní Evropy Christian Lübke a ředitel FLÚ AV ČR Ondřej Ševeček. Více ZDE.

Archeologie, historie, dějiny umění, literatura či vývoj práva ve střední a východní Evropě. Široké spektrum témat bude spadat pod novou česko-německou platformu v centru Prahy. Vznikne v lednu příštího roku a bude ji koordinovat Centrum medievistických studií při Filosofickém ústavu Akademie věd ČR a Karlově univerzitě. Dohodu o tom dnes podepsali v Praze ředitel Leibnizova ústavu pro dějiny a kulturu východní Evropy Christian Lübke a ředitel FLÚ AV ČR Ondřej Ševeček. 

„Přínosem této platformy budou společné vědecké výstupy, databáze, konference i workshopy. Zvláště bychom chtěli podpořit nejmladší generaci při zahraničních výměnách,“ uvádí ředitel Filosofického ústavu Ondřej Ševeček. Na těchto aktivitách se však bude podílet řada jiných ústavů Akademie věd, mimo jiné Slovanský ústav, Archeologický ústav, Etnologický ústav, Historický ústav, Ústav pro soudobé dějiny či Ústav pro českou literaturu. Celkem jde o čtrnáct akademických pracovišť.

„Těším se, že naše spolupráce obohatí výzkum v tomto regionu a povede k řadě vynikajících výsledků,“ říká ředitel Leibnizova ústavu Christian Lübke. „Půjde o jakýsi spojovací element, který propojí výzkumné aktivity akademických pracovišť směrem do německého prostoru,“ dodává Václav Čermák, ředitel Slovanského ústavu. Právě v jeho prostorách ve Valentiské ulici na Starém Městě bude nové sídlo platformy, v sousedství již fungujících poboček německých výzkumných institucí mnichovské Collegia Carolina a varšavského Německého historického ústavu.

Leibnizova společnost (Leibniz-Gemeinschaft) je jednou z největších vědeckých institucí v Německu, její ústavy zaměstnávají přes 19 tisíc spolupracovníků a hospodaří s rozpočtem téměř dvou miliard eur. Leibnizův ústav pro dějiny a kulturu východní Evropy sídlí v Lipsku a zaměřuje se na výzkum historie a kultury středoevropského regionu od pozdní antiky až po současnost. Společná česko-německá platforma vznikne na základě nově vznikající pobočky tohoto ústavu v Praze.

Připravila: Alice Horáčková, Odbor mediální spolupráce Akademie věd ČR, foto Jana Plavec

Memorandum Sevecek prosinec web 21 Memorandum Sevecek prosinec web 19  Memorandum Sevecek prosinec web 11

https://lekarnapodstrani.com/