underlineallarticles

M. Luther, J. Kalvín: Politické ideje protestantismu

Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku dr. Hany Fořtové (Oddělení pro studium novověké racionality FLÚ AV ČR) M. Luther, J. Kalvín: Politické ideje protestantismu, která se koná v pondělí 9. 12. od 17.00 v konferenčním sále Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. Viz též pozvánku.

Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku dr. Hany Fořtové (Oddělení pro studium novověké racionality FLÚ AV ČR) M. Luther, J. Kalvín: Politické ideje protestantismu, která se koná v pondělí 9. 12. od 17.00 v konferenčním sále Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. Viz též pozvánku.