underlineallarticles

Medaile J. A. Komenského dr. Jiřímu Benešovi

S potěšením si dovolujeme oznámit, že při příležitosti oslav sta let evangelické teologie byla dr. Jiřímu Benešovi (Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR) děkanem Evangelické teologické fakulty UK v Praze udělena čestná medaile Jana Ámose Komenského za jeho přínos k biblistice a ke studiu díla J. A. Komenského. 

S potěšením si dovolujeme oznámit, že při příležitosti oslav sta let evangelické teologie byla dr. Jiřímu Benešovi (Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR) děkanem Evangelické teologické fakulty UK v Praze udělena čestná medaile Jana Ámose Komenského za jeho přínos k biblistice a ke studiu díla J. A. Komenského. 

jiri benes cestna medaile JAK