underlineallarticles

Geoffrey Dierckxsens obdržel prémii Lumina quaeruntur

Jednu z nejštědřejších podpor, na kterou může v Česku vědec dosáhnout, prémii Lumina quaeruntur, obdržel dr. Geoffrey Dierckxsens (Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR). Prémii pro perspektivní výzkumné pracovníky, kterou uděluje Akademie věd, získalo letos kromě dr. Dierckxsense dalších pět badatelů. Díky prémii Lumina quaeruntur vznikne v rámci Filosofického ústavu nová Mezioborová výzkumná laboratoř pro bioetiku. Více ZDE.

Jednu z nejštědřejších podpor, na kterou může v Česku vědec dosáhnout, prémii Lumina quaeruntur, obdržel dr. Geoffrey Dierckxsens (Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR). Prémii pro perspektivní výzkumné pracovníky, kterou uděluje Akademie věd, získalo letos kromě dr. Dierckxsense dalších pět badatelů z širokého spektra oborů.

Geoffrey Dierckxsens (nar. 1987) je absolventem univerzity v belgických Antverpách, studoval také v Paříži a v Akademii věd ČR působí od roku 2017. Specializuje se přitom na oblast bioetiky, což je velmi aktuální společenské téma, které propojuje filosofické směry s biologií a medicínou.

Díky prémii Lumina quaeruntur vznikne nová Mezioborová výzkumná laboratoř pro bioetiku, která bude spolupracovat jak s dalšími akademickými pracovišti, tak s univerzitami a zdravotnickými zařízeními. Zapojí se do spolupráce se zahraničními vědci a bude v domácím prostředí systematicky etablovat inovativní výzkumy v oblasti aplikované etiky.

Výzkumná laboratoř bude zpočátku spadat do Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ jako badatelská skupina, kterou povede právě Geoffrey Dierckxsens. Později se stane jádrem samostatného vědeckého útvaru, který se bude orientovat na výzkumy v oblasti etiky a bude úzce spolupracovat s mezioborovým Centrem Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice.

Více o udělených prémiích Lumina quaeruntur též ZDE.

 Lumina 2019 59  Lumina 2019 66

https://lekarnapodstrani.com/