underlineallarticles

Celosvětový Kongres logiky, metodologie a filosofie vědy začíná v Praze příští týden

V Praze se ve dnech 5.–10. srpna uskuteční celosvětový Kongres logiky, metodologie a filosofie vědy a techniky (CLMPST). Vystoupí na něm téměř sedm set filosofů a logiků z celého světa, kteří budou diskutovat o metodách, principech a výsledcích speciálních věd, a také o formálních, historických a sociálních aspektech soudobé vědy. Počet účastníků činí z kongresu jednu z vůbec největších světových filosofických aktivit. Obdobně významná filosofická akce se v Praze naposled konala před pětaosmdesáti lety. Více informací o kongresu dále v článku nebo na http://clmpst2019.flu.cas.cz. Viz též ZDE

V budově pražské Fakulty architektury ČVUT se ve dnech 5.–10. srpna uskuteční celosvětový Kongres logiky, metodologie a filosofie vědy a techniky (16th International Congress on Logic, Methodology and Philosophy of Science and Technology). Vystoupí na něm téměř sedm set filosofů a logiků z celého světa, kteří budou diskutovat o metodách, principech a výsledcích speciálních věd, a také o formálních, historických a sociálních aspektech soudobé vědy. Počet účastníků činí z kongresu jednu z vůbec největších světových filosofických aktivit.
Obdobně významná filosofická akce se v Praze naposled konala před pětaosmdesáti lety. V roce 1934 Praha hostila mezinárodní filosofický kongres, v jehož průběhu byl zveřejněn slavný manifest tzv. Vídeňského kroužku.
Na srpnovém kongresu vystoupí tři plenární řečníci a víc než dvacet zvaných řečníků. Součástí vědeckého programu bude i čtyřicet tematicky zaměřených sympozií, které organizují přední světové asociace pro logiku a filosofii vědy.
Kongres pořádá Filosofický ústav AV ČR ve spolupráci s několika dalšími vědeckými institucemi a organizátorskými společnostmi. Záštitu nad kongresem, který je spolufinancován programem Akademie věd Strategie AV21, převzala předsedkyně AV ČR prof. Eva Zažímalová. Domácí filosofové se významně podíleli na tvorbě programu a výběru kongresových témat.
Své zastoupení budou mít filosofové všech speciálních věd od fyziky, chemie, biologie až po behaviorální a historické vědy, ale přednášky se budou týkat i aktuálních celospolečenských témat jako je klimatická změna, etika umělé inteligence či přípustnost genových manipulací.

Veškeré další informace o kongresu jsou k dispozici na stránkách http://clmpst2019.flu.cas.cz 

Nejvýznamnější hosté

Prof. Heather Douglas z Michiganské státní univerzity, která je světovou odbornicí na vztah vědy a demokracie. Zajímá se o odpovědnost vědců, vědecké poradenství, financování vědy a důvěru občanů k vědě. Je autorkou knihy Science, Policy, and the Value-Free Ideal (Věda, politika a ideál bezhodnotovosti) a editorkou několika dalších knih. Byla zvolena členkou Americké asociace pro pokrok ve vědách.

Joel David Hopkins je profesorem logiky na University College v Oxfordu. Je expertem na matematickou a filosofickou logiku, zejména teorii množin a problémy nekonečna. Představil teorii nekonečné vypočitatelnosti, má za sebou zásadní práce v oblasti teorie grup a v současnosti ho nejvíce zajímá pluralizmus ve filosofii teorie množin. Je autorem desítek článku z různých oblastí logiky.

Sandra D. Mitchell je členkou katedry Dějin a filosofie vědy na Univerzity v americkém Pittsburgu. Zkoumá povahu vědeckého vysvětlení komplexních jevů a problém víceúrovňových jevů. Je přední odbornicí filosofie biologie, publikovala mnoho článků o sociobiologii, biologické složitosti, evoluční biologii. Je autorkou několika knih (mj. Unsimple Truths: Science, Complexity, and Policy) a bývalou presidentkou Společnosti pro filosofii vědy.