underlineallarticles

Udělení Ceny za popularizaci FLÚ AV ČR za rok 2018

Ředitel FLÚ AV ČR udělil 6. listopadu Cenu za popularizaci Filosofického ústavu AV ČR třem pracovníkům ústavu: dr. Petru Kuželovi za popularizační aktivity realizované u příležitosti 200 let od narození K. Marxe a 50 let od pražského jara 1968, jakož i za editaci knihy Egona Bondyho a sborníku textů k jeho dílu, prof. Jaroslavu Peregrinovi  za knihu Co je nového v logice a dr. Janu Rovenskému za sérii knih rozhovorů na společensky důležitá témata, zejména za publikaci Mezi mýty a minarety.

Ředitel FLÚ AV ČR udělil 6. listopadu Cenu za popularizaci Filosofického ústavu AV ČR třem pracovníkům ústavu: dr. Petru Kuželovi za popularizační aktivity realizované u příležitosti 200 let od narození K. Marxe a 50 let od pražského jara 1968, jakož i za editaci knihy Egona Bondyho a sborníku textů k jeho dílu, prof. Jaroslavu Peregrinovi  za knihu Co je nového v logice a dr. Janu Rovenskému za sérii knih rozhovorů na společensky důležitá témata, zejména za publikaci Mezi mýty a minarety.