underlineallarticles

Hranice smíchu aneb komika a vážnost ve středověku

Vojtěch Bažant a Martin Šorm (Centrum medivestických studií při FLÚ AV ČR a FF UK) představí v rámci programu "100 roků satiry: Situace je nadmíru výtečná" připravovanou knihu o funkcích a mezích směšnosti v předmoderní Evropě. Prezentace se koná 6. 11. od 19.00 v Kampusu Hybernská, Hybernská 4, Praha 1.

Vojtěch Bažant a Martin Šorm (Centrum medivestických studií při FLÚ AV ČR a FF UK) představí v rámci programu "100 roků satiry: Situace je nadmíru výtečná" připravovanou knihu o funkcích a mezích směšnosti v předmoderní Evropě. Prezentace se koná 6. 11. od 19.00 v Kampusu Hybernská, Hybernská 4, Praha 1.