underlineallarticles

Cena Akademie věd ČR pro prof. Bažanta

Prof. PhDr. Jan Bažant, CSc. (Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR) obdržel v úterý 16. října Cenu předsedkyně AV ČR za propagaci nebo popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Prof. Bažant se věnuje především zkoumání vlivu řecko-římské antiky na českou kulturu a kulturní tradici, prozatimní vrchol jeho práce představuje oceněná publikace Perseus & Medusa. Zobrazení mýtu od počátku do dneška (Praha 2017), která je ojedinělým výsledkem interdisciplinárního výzkumu na pomezí klasických studií, klasické archeologie a dějin umění. Více informací ZDE.

Prof. PhDr. Jan Bažant, CSc. (Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR) obdržel v úterý 16. října Cenu předsedkyně AV ČR za propagaci nebo popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Prof. Bažant se věnuje především zkoumání vlivu řecko-římské antiky na českou kulturu a kulturní tradici, prozatimní vrchol jeho práce představuje oceněná publikace Perseus & Medusa. Zobrazení mýtu od počátku do dneška (Praha 2017), která je ojedinělým výsledkem interdisciplinárního výzkumu na pomezí klasických studií, klasické archeologie a dějin umění. Více informací ZDE.

 

Prof. PhDr. Jan Bažant, CSc. (Oddělení antické kultury a její recepce KKS FLÚ AV ČR)Jan Bazant

V centru odborného zájmu Jana Bažanta (*1950) stojí interdisciplinární zkoumání vlivu řecko-římské antiky na českou kulturu a kulturní tradici a analyzování jejích projevů v architektuře, výtvarném umění či literatuře. Základ pro tento široký záběr položila jeho studia dějin umění a klasické archeologie, přičemž ve druhém zmíněném oboru byl v roce 2005 jmenován profesorem na FF UK. Od roku 1973 pracuje v dnešním Kabinetu pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR, v letech 1990–1998 zastával funkci ředitele tehdy ještě samostatného Ústavu klasických studií AV ČR, po odchodu z funkce ředitele byl až do roku 2016 vedoucím Oddělení antických tradic KKS FLÚ AV ČR.

Jeho vědecká bibliografie zahrnuje více než 350 položek. Zpracoval řadu monografií a vědeckých prací, které se nejprve věnovaly antickým vázám (Studies on the Use and Decoration of Athenian Vases, Praha 1981) či antickému portrétu (Roman Portraiture. A History of Its History, Praha 1995), aby se později soustředil na oblast antického vlivu na českou kulturu a umění (Umění českého středověku a antika, Praha 2000) a zejména na architekturu významných pražských veřejných staveb (Pražský Belvedér a severská renesance, Praha 2006). O tom, že Jan Bažant nepíše jen pro úzkou odbornou veřejnost, ale vždy má na paměti i propagaci svého oboru a poučení široké kulturní veřejnosti, svědčí i pozoruhodná série architektonických „průvodců po pokročilé“, jež byly v české i anglické verzi věnovány významným pražským stavbám a památkám (Vrtbovská zahrada v Praze. Klenot barokního umění, Praha 2011; Valdštejnský palác v Praze. První barokní rezidence ve střední Evropě, Praha 2011; Sv. Mikuláš na Malé Straně. Největší barokní chrám v Praze, Praha 2011).

Prozatímní syntetický vrchol jeho vědecké práce představuje rozsáhlá publikace Perseus & Medusa. Zobrazení mýtu od počátku do dneška (Praha 2017), u níž se jedná o ojedinělý výsledek interdisciplinárního výzkumu na pomezí klasických studií, klasické archeologie a dějin umění. Kniha se systematicky a v míře unikátní nejen v českém, ale i evropském prostředí věnuje zkoumání jednoho z nejznámějších antických mýtů a vývoji jeho ikonografického zobrazování od antiky až po moderní dobu. Vyzdvihnout je třeba nejen míru záběru knihy a erudici autora, ale rovněž čtenářsky přístupnou formu. Publikace získala hlavní cenu v kategorii původní vědecká nebo populárně-naučná práce jubilejního 10. ročníku Cen nakladatelství Academia v roce 2018. Jan Bažant kromě ryze badatelské práce rovněž systematicky vyučuje na vysokých školách u nás i na Slovensku a pravidelně přednáší na konferencích a vědeckých setkáních u nás i v zahraničí. Své celoživotní znalosti v oblasti klasických studií zúročil i v beletristické tvorbě (romány Knihovna, Praha 2006; Faustovy děti, Praha 2008).

https://lekarnapodstrani.com/