underlineallarticles

Jubileum Josefa Zumra

Dovolujeme si oznámit, že dlouholetý pracovník Filosofického ústavu AV ČR a po jeho obnovení v roce 1990 jeden z jeho prvních ředitelů, znalec českého herbartismu, díla T. G. Masaryka, L. Klímy nebo J. L. Fischera a v současnosti předseda ediční rady nakladatelství Filosofia, dr. Josef Zumr, se dnes dožívá devadesáti let. Josefu Zumrovi přejeme do dalších let pevné zdraví a vše dobré. Připomínku jubilea z pera Josefa Tomeše, která vyšla v dnešních Lidových novinách, si můžete přečíst ZDE.

Dovolujeme si oznámit, že dlouholetý pracovník Filosofického ústavu AV ČR a po jeho obnovení v roce 1990 jeden z jeho prvních ředitelů, znalec českého herbartismu, díla T. G. Masaryka, L. Klímy nebo J. L. Fischera a v současnosti předseda ediční rady nakladatelství Filosofia, dr. Josef Zumr, se dnes dožívá devadesáti let. Josefu Zumrovi přejeme do dalších let pevné zdraví a vše dobré. Připomínku jubilea z pera Josefa Tomeše, která vyšla v dnešních Lidových novinách, si můžete přečíst ZDE.