underlineallarticles

Udělení Ceny za popularizaci FLÚ AV ČR za rok 2017

Ředitel FLÚ AV ČR udělil 6. listopadu Cenu za popularizaci Filosofického ústavu AV ČR čtyřem pracovníkům ústavu: dr. Alici Koubové za aktivity spojené s mimořádnou konferencí o performativní filosofii a pokračující spolupráci s českou divadelní obcí, prof. Pavlu Maternovi za dlouhodobou propagaci logiky, teorie pojmů a metod usuzování a dr. Pavlíně Cermanové a dr. Václavu Žůrkovi za přípravu a realizaci dokumentárního cyklu ČT Sedm pečetí Karla IV.

Ředitel FLÚ AV ČR udělil 6. listopadu Cenu za popularizaci Filosofického ústavu AV ČR čtyřem pracovníkům ústavu: dr. Alici Koubové za aktivity spojené s mimořádnou konferencí o performativní filosofii a pokračující spolupráci s českou divadelní obcí, prof. Pavlu Maternovi za dlouhodobou propagaci logiky, teorie pojmů a metod usuzování a dr. Pavlíně Cermanové a dr. Václavu Žůrkovi za přípravu a realizaci dokumentárního cyklu ČT Sedm pečetí Karla IV.

https://lekarnapodstrani.com/