underlineallarticles

Akademická diplomacie: seminář s velvyslankyněmi

Centrum globálních studií FLÚ AV ČR pořádalo společně s předsedkyní AV ČR prof. Zažímalovou seminář o akademické diplomacii s velvyslanectvími Maroka, Číny, Portugalska, Rumunska a Peru (18. října 2017 v hlavní budově Akademie věd ČR).

Centrum globálních studií Filosofického ústavu AV ČR pořádalo společně s předsedkyní AV ČR prof. Zažímalovou akci Akademická diplomacie: seminář s velvyslankyněmi. Akce se konala ve středu 18. října 2017 v hlavní budově Akademie věd (Národní 3, Praha 1).

Úvodní slova přednesli předsedkyně prof. Zažímalová a ředitel Filosofického ústavu AV ČR dr. Ondřej Ševeček. Doc. Marek Hrubec, ředitel Centra globálních studií, objasnil koncepci semináře a také přivítal účastníky semináře. Své příspěvky poté přednesly velvyslankyně Marockého království J.E. Souriya Otmani, velvyslankyně Čínské lidové republiky J.E. Ma Keqing, velvyslankyně Rumunska J.E. Carmen–Liliana Burlacu, velvyslankyně Portugalské republiky J.E. Manuela Franco a velvyslankyně Peruánské republiky J.E. Liliana de Olarte de Torres Muga. Svojí účastí přispěla také dr. Hana Sychrová, členka Akademické rady AV ČR, v níž je pověřena koordinací a koncepčními otázkami zahraniční spolupráce AV ČR, a dále se do následné diskuse zapojili kolegyně a kolegové z vědeckých pracovišť zaměřených na morální a politickou filosofii a globální studia (FLÚ AV ČR) a genderová studia (SOÚ AV ČR).

Seminář navazoval na komunikaci paní předsedkyně AV ČR s různými velvyslanectvími a na dlouhodobé výzkumné aktivity Centra globálních studií, které se zaměřují na analýzy významných globálních, mezinárodních a transnacionálních témat a zahrnují rovněž komunikaci s velvyslanectvími. Seminář se konal v rámci výzkumného programu „Globální konflikty a lokální souvislosti" Strategie AV21, který se těmito tématy zabývá v širším interdisciplinárním měřítku.

Cílem semináře bylo rozvíjet akademickou diplomacii ve veřejné sféře a zkoumat zkušenost velvyslankyň v jejich diplomatické dráze. Kariérní dráha profesionálních diplomatek jakožto žen je často velmi náročná a v různých kulturách a zemích zahrnuje odlišné nároky, příležitosti, překážky a kritéria. Seminář svojí globální koncepcí usiloval o komparativní reflexi diplomatické činnosti z různých kontinentů: z Evropy (ze západní Evropy prostřednictvím Portugalska a ze středovýchodní Evropy prostřednictvím Rumunska), z arabské oblasti v severní Africe (prostřednictvím Maroka), z Asie (prostřednictvím Číny) a z Amerik (prostřednictvím Peru).