underlineallarticles

Udělení Ceny za popularizaci FLÚ AV ČR za rok 2016

Ředitel FLÚ AV ČR udělil 3. dubna Cenu za popularizaci Filosofického ústavu AV ČR třem pracovníkům ústavu: dr. Kryštofu Boháčkovi za projekt Filosofická kavárna – Odpoledne s Filosofickým ústavem, dr. Tomáši Hříbkovi za založení nové popularizační řady nakladatelství Filosofia Dnešní svět a dr. Janu Maršálkovi za podíl na přípravách a realizaci mezinárodního projektu Noc filosofie.

Ředitel FLÚ AV ČR udělil 3. dubna Cenu za popularizaci Filosofického ústavu AV ČR třem pracovníkům ústavu: dr. Kryštofu Boháčkovi za projekt Filosofická kavárna – Odpoledne s Filosofickým ústavem, dr. Tomáši Hříbkovi za založení nové popularizační řady nakladatelství Filosofia Dnešní svět a dr. Janu Maršálkovi za podíl na přípravách a realizaci mezinárodního projektu Noc filosofie.

https://lekarnapodstrani.com/