underlineallarticles

Doc. Hrubec členem European Academy of Sciences and Arts

Doc. Marek Hrubec byl v prosinci 2016 zvolen a 4. března 2017 inaugurován za člena European Academy of Sciences and Arts, která sídlí v Rakousku. Jedná se o prestižní ocenění a členství v evropském networku excelentního výzkumu.

Doc. Marek Hrubec byl v prosinci 2016 zvolen a 4. března 2017 inaugurován za člena European Academy of Sciences and Arts, která sídlí v Rakousku. Jedná se o prestižní ocenění a členství v evropském networku excelentního výzkumu.