underlineallarticles

Medaile AV ČR pro prof. Žemličku

Prof. PhDr. Josef Žemlička (HIÚ AV ČR a FLÚ AV ČR) převzal ve čtvrtek 19. ledna z rukou předsedy Akademie věd ČR prof. Jiřího Drahoše čestnou oborovou medaili Františka Palackého za zásluhy v historických vědách. Více informací ZDE.

Prof. PhDr. Josef Žemlička (HIÚ AV ČR a FLÚ AV ČR) převzal ve čtvrtek 19. ledna z rukou předsedy Akademie věd ČR prof. Jiřího Drahoše čestnou oborovou medaili Františka Palackého za zásluhy v historických vědách.

Prof. Josef Žemlička je předním českým medievistou, který se ve své vědecké práci věnuje raným dějinám českého státu, zejména zrodu přemyslovského knížectví a království. Publikoval řadu originálních a obecně respektovaných monografií i studií, které v širším kontextu prezentují historický vývoj českých zemí v evropských souvislostech (Století posledních Přemyslovců, Přemysl Otakar I. – panovník, stát a česká společnost na prahu vrcholného feudalismu, Počátky Čech královských 1198–1253: proměna státu a společnosti, Čechy v době knížecí (1034–1198), Přemysl Otakar II. – král na rozhraní věků ad.). Tento model uplatnil i v řadě evropských projektů, mj. „Střed Evropy kolem roku 1000", završený mezinárodní výstavou a kolektivní monografií o počátcích státních útvarů ve střední Evropě.

Prof. Žemlička se rovněž zabývá městskými dějinami, a to jak z hlediska společenského a právního, tak z pohledu kartografického, podílel se na přípravě historických atlasů českých měst. V Historickém ústavu AV ČR působí od roku 1970 a do roku 2012 zde vedl oddělení dějin středověku. Od roku 1999 pracuje též v Centru medievistických studií, společném pracovišti Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy. Na obou pracovištích dosahuje špičkových vědeckých výkonů. Je členem řady mezinárodních historických společností, mj. Mezinárodní komise pro dějiny měst. Je také členem Výzkumného centra historické geografie, projektu excelence Grantové agentury ČR. V rámci své pedagogické práce působí v Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, který v letech 2010–2013 vedl.

prof Zemlicka_medaile_Palackeho