underlineallarticles

Úspěšné obhajoby uchazečů o titul Doctor Scientiarum v oboru filosofie

Dne 20.5. 2016 se ve Filosofickém ústavu AV ČR konalo zasedání Komise pro udělování titulu Doctor Scientiarum (DSc.) v oboru filosofie. Na programu byla obhajoba disertace Doc. Karla Novotného, Ph.D. na téma La genèse d'une hérésie. Monde, corps et histoire dans la pensée de Jan Patočka (Vznik jedné hereze. Svět, tělo a dějiny v myšlení Jana Patočky) a disertace prof. RNDr. Ladislava Kvasze, Dr. na téma A Theory of Paradigm Change (Teorie změny paradigmatu). Komise jednomyslně doporučila udělit oběma uchazečům (pracovníkům Filosofického ústavu AV ČR) titul DSc. a tento návrh byl schválen Grémiem pro titul DSc. i Vědeckou radou AV ČR. Ladislav Kvasz a Karel Novotný převezmou diplomy z rukou předsedy AV ČR 12. října 2016.

Dne 20.5. 2016 se ve Filosofickém ústavu AV ČR konalo zasedání Komise pro udělování titulu Doctor Scientiarum (DSc.) v oboru filosofie. Na programu byla obhajoba disertace Doc. Karla Novotného, Ph.D. na téma La genèse d'une hérésie. Monde, corps et histoire dans la pensée de Jan Patočka (Vznik jedné hereze. Svět, tělo a dějiny v myšlení Jana Patočky) a disertace prof. RNDr. Ladislava Kvasze, Dr. na téma A Theory of Paradigm Change (Teorie změny paradigmatu). Komise jednomyslně doporučila udělit oběma uchazečům (pracovníkům Filosofického ústavu AV ČR) titul DSc. a tento návrh byl schválen Grémiem pro titul DSc. i Vědeckou radou AV ČR. Ladislav Kvasz a Karel Novotný převezmou diplomy z rukou předsedy AV ČR 12. října 2016.

Obhajoba DSc doc Novotny

Obhajoba DSc prof Kvasz

https://lekarnapodstrani.com/