underlineallarticles

Obhajoby disertací doc. Novotného a prof. Kvasze

Řízení k udělení vědeckého titulu „doktor věd" (DSc.) a veřejné obhajoba disertační práce doc. Karla Novotného, Ph.D. se koná 20. května. 2016 od 10 hod. v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a (přístup i z Jilské 1), Praha 1. Veřejná obhajoba disertační práce prof. RNDr. Ladislava Kvasze, Dr. se koná tamtéž 20. května 2016 od 14. hod. Více informací o obhajobách ZDE.

Disertační práce uchazeče na téma La genèse d'une hérésie. Monde, corps et histoire dans la pensée de Jan Patočka (Vznik jedné hereze. Svět, tělo a dějiny v myšlení Jana Patočky) a oponentské posudky jsou k nahlédnutí ve Filosofickém ústavu u tajemníka komise Mgr. Víta Gvoždiaka, Ph.D. (návštěvu si lze dohodnout na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
Disertační práce uchazeče na téma A Theory of Paradigm Change (Teorie změny paradigmatu) a oponentské posudky jsou k nahlédnutí ve Filosofickém ústavu u tajemníka komise Mgr. Víta Gvoždiaka, Ph.D. (návštěvu si lze dohodnout na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Obhajoby (s výjimkou porady komise a hlasování ) jsou přístupné veřejnosti.