underlineallarticles

Překonávání globálních hrozeb tématem mezinárodní konference v AV ČR

Centrum globálních studií při FLÚ AV ČR uspořádalo spolu s Orientálním ústavem AV ČR a s velvyslanci muslimských zemí (OIC) ve středu 13. dubna v sídle Akademie věd mezinárodní konferenci Překonávání globálních hrozeb: Posilování interkulturního dialogu, stability a míru. Konference se konala pod záštitou ministra zahraničních věcí ČR. Více ZDE.

https://lekarnapodstrani.com/