underlineallarticles

Katalog korespondence Amanda Polana z Polansdorfu zveřejněn v databázi Early Modern Letters Online

V rámci společného projektu FLÚ AV ČR a University of Oxford Korespondenční sítě mezi střední a západní Evropou: Od Komenského a Kirchera k Hartlibovi a Oldenburgovi byl připraven katalog korespondence Amanda Polana z Polansdorfu (1561–1610). ....

V rámci společného projektu FLÚ AV ČR a University of Oxford Korespondenční sítě mezi střední a západní Evropou: Od Komenského a Kirchera k Hartlibovi a Oldenburgovi byl připraven katalog korespondence teologa a rektora basilejské univerzity Amanda Polana z Polansdorfu (1561–1610). Katalog je přístupný v databázi raně novověké učenecké korespondence Early Modern Letters Online. Blog a další informace týkající se této korespondenční sbírky a dále korespondence studentů z českých zemí cestujících do protestantských center západní Evropy na přelomu 16. a 17. století a korespondence vratislavského lékaře a editora prvního lékařského časopisu Miscellanea curiosa medico-physica Philippa Sachse von Lewenheimb (1627–1672) je k nalezení na stránkách projektu Cultures of Knowledge.