underlineallarticles

Medaile AV ČR pro prof. Olivu

Prof. PhDr. Pavel Oliva, DrSc. převzal 8. října z rukou předsedy Akademie věd ČR prof. Jiřího Drahoše čestnou oborovou medaili Františka Palackého za zásluhy v historických vědách. Více informací ZDE.

Prof. Oliva je nejvýznamnějším žijícím českým klasickým filologem a historikem antického starověku, jehož badatelská činnost byla úzce spojena s Akademií věd ČR. Ve své vědecké práci se věnoval především řeckým dějinám a dějinám římských provincií, byl hlavním redaktorem díla Tabula imperii Romani (Astra Regina, Vindobona, Carnuntum). Působil nejprve v Historickém ústavu ČSAV, později v dnešním Kabinetu pro klasická studia Filosofického ústavu Akademie věd ČR. Zasloužil se o reprezentaci české vědy v zahraničí, zejména během svého působení v Mezinárodní federaci pro klasická studia (FIEC) a v Mezinárodní akademické unii (UAI). Podílel se na četných mezinárodních kongresech, zastupoval československou a českou vědu o antických studiích v komitétu Eirene. Je dopisujícím členem Německého archeologického ústavu a Rakouského archeologického ústavu. Je neúnavným organizátorem domácího vědeckého života, zejména jako předseda Jednoty klasických filologů. Je autorem a spoluautorem řady učebnic dějin starověku a překladů antických řeckých a římských děl do češtiny.
prof Olivaprof Oliva_2