underlineallarticles

Příští konference CLMPS se bude konat v Praze

S potěšením oznamujeme, že šestnáctý ročník jedné z největších celosvětových filosofických konferencí, Kongresu pro logiku, metodologii a filosofii vědy (CLMPS), se uskuteční v roce 2019 v Praze. Rozhodlo o tom hlasování na valném shromáždění Divize pro logiku, metodologii a filosofii vědy, které se konalo dne 6. 8. v rámci patnáctého ročníku CLMPS v Helsinkách. CLMPS se v České republice bude konat vůbec poprvé od svého založení v r. 1960.