underlineallarticles

Doc. Heider obdržel Cenu rektora JU

Cena rektora JU za prestižní vědeckou publikaci za rok 2014 v oblasti humanitních a jazykovědných oborů byla udělena doc. Danielu Heiderovi (Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR, TF JU) za monografii Universals in Second Scholasticism (Amsterdam 2014). Více ZDE