underlineallarticles

Prezentace knih Collegia Europaea

Collegium Europaeum při FF UK & FLÚ AV ČR, Česká provincie bratří františkánů a Rakouské kulturní fórum v Praze Vás srdečně zvou na slavnostní prezentaci nových knih Petr R. Beneš, Petr Hlaváček, Tomáš Sterneck et al., Čtrnáct mučedníku pražských. Vpád Pasovských a závěr vlády Rudolfa II. Johann P. Arnason, Petr Hlaváček, Stefan Troebst et al., Mitteleuropa? Zwischen Realität, Chimäre und Konzept. Setkání se uskuteční v úterý 24. února 2015 od 17.00 v refektáři františkánského kláštera u Panny Marie Sněžné, Jungmannovo nám. 18, přístup fortnou z Františkánské zahrady.